Bevezető Rendszer Forgatókönyv Mellékletek Linkek
 
 

Forgatókönyv - "Legyél te is válogatós!" programsorozat

 

Programunk egy 2-3 hónapot felölelő, az iskolai szelektív hulladékgyűjtés bevezetését, bővítését vagy felújítását segítő, 7 foglalkozásból álló project. Tartalmazza a legfontosabb hulladékos ismereteket. 
A programsorozatot iskolagyűlések keretében (minden tanuló és nevelő részt vesz rajta) célszerű megvalósítani. Természetesen, ha erre nincs mód, akkor más keretek között is megvalósítható (osztályfőnöki óra, témanap, témahét, stb.) Minden témát kb. 20-25 perc terjedelemben járunk körül. A programsorozatot és a foglalkozásokat a "kevesebb, az több" elv és a fokozatosság jellemzi. Az egyes foglalkozásokat az egyszerűség, a szakszerűség és a praktikusság jellemzi.  
 
 

1. Hulladékos alapismeretek

Az iskolai szelektív hulladékkezelés beindítása, bővítése előtt meg kell ismertetni a tanulókat és a dolgozókat a legfontosabb hulladékgazdálkodási alapismeretekkel. (Alapfogalmak, alapelvek, módszerek, stb.) Ennek keretében megismerik a gyerekek a hulladékok fajtáit, csoportosításának lehetőségeit. Tisztázzák az iskolai hulladék helyét a hulladékok rendszerében. Megismerkednek a hulladékok történelmével, az egyes történelmi korok jellemző hulladékféleségeivel. Megmutatjuk hogyan változott a hulladék összetétele, mennyisége. Felhívjuk a figyelmet korunk negatív jelenségeire. (veszélyes anyagok és a csomagolóanyagok mennyiségének növekedése, stb.) Megismertetjük a mai háztartási hulladékok képződésének folyamatát, a szelektív hulladékgyűjtés módszereit, a háztartási hulladékok fajtáit.  
 

2. Hogyan csináljam?

Az alapismeretek elsajátítása után be lehet szerezni a hulladékgyűjtőket, ki lehet helyezni őket a termekbe, folyosókra, udvarra. Ezzel egy időben kell tartani egy olyan bemutatót, ahol az iskola minden résztvevője (technikai dolgozóktól a tanárokon át az iskolaigazgatóig mindenki) jelen van. Ezen a foglalkozáson be kell mutatni az új szelektív hulladékgyűjtési rendszert (városit és iskolait egyaránt). Meg kell mutatni, hogy hol milyen gyűjtők vannak,  milyen hulladékot lehet beletenni az egyes szemetesekbe, milyet nem, milyen szimbólumokkal, feliratokkal vannak ellátva a konténerek, hulladékgyűjtők! Válaszolni kell a dolgozók és a gyerekek kérdéseire is.
 

3. Mi történik a válogatott hulladékkal?

Nagyon fontos, hogy a programban résztvevők tudják azt, hogy mit miért csinálnak, ezért be kell mutatni a szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosítását. Rávilágítunk a helyi, települési hulladékkezelési rendszer és a mi általunk működtetett iskolai hulladékkezelés kapcsolódási pontjaira. Bemutatjuk, hogy a mi rendszerünk színeiben, gyűjtési körében is hasonló a településéhez. Megmutatjuk, hogy az általunk szelektíven kezelt másodnyersanyagok hogyan kerülnek be a település rendszerébe. Hogyan ürítjük az iskolai és a városi konténereket, hogyan és hová szállítják a hulladékokat. Hogyan válogatják, tömörítik, bálázzák? Anyagfajtánkként ismertetjük a hasznosítás lehetőségeit, megmutatjuk milyen "új" terméket lehet készíteni az általunk összegyűjtött hulladékokból.
 

4. Ártalmatlanítás?

Az előző téma a szelektíven kezelt másodnyersanyagként hasznosítható hulladékkomponensekkel foglalkozik, ez pedig a vegyesen kezelt, tovább már nem szelektálható hulladékok sorsát mutatja be. Ezeket a hulladékokat ártalmatlanítani kell. Bemutatjuk a gyerekeknek a két leggyakoribb ártalmatlanítási formát, a hulladéklerakást és a hulladékégetést. Megmutatjuk a korszerű, biztonságos hulladéklerakó védelmi berendezéseit. Végigkísérjük a hulladék útját a kukásautótól a lerakásig. Rávilágítunk az illegális vagy nem korszerű lerakók környezeti hatásaira. Elemezzük a hulladékégetés előnyeit és hátrányait.
 

5. Ösztönző rendszer

A már bevezetett a szelektív hulladékkezelés még a szükséges alapismeretek birtokában is megbukhat megfelelő ösztönző rendszer működtetése nélkül. Különösen a kezdeti időszakban segíti a minél alaposabb és tisztább szelektálást. 
Versenyt hirdetünk az osztályok között. Figyeljük az osztályokban keletkező hulladékok tisztaságát. A takarító nénik, vagy egy a tanulókból szervezett  értékelő csapat, napi rendszerességgel ellenőrzi a szemetesek tartalmát. (Szigorúan csak szemrevételezésről van szó!) Havonta összesítjük az eredményeket. A legjobban teljesítő osztály megkapja jutalomból a Paperwall Kft. szelektív hulladékgyűjtős játékát használatra. Az év során legjobb osztály pedig az iskolai alapítvány jutalmában részesül (kirándulás, ajándékok, stb.).
 

6. Előzd meg a hulladékképződést!

A hulladékok képződését két fő módon lehet csökkenteni. Az állam által létrehozott jogi és közgazdasági szabályzókkal hatni lehet a hulladékokkal kapcsolatba kerülőkre. Befolyásolni lehet őket a kevesebb és kevésbé ártalmas hulladék képződése érdekében. 
Mi magunk tudatos fogyasztással, szemléletformálással csökkenthetjük a hulladékok mennyiségét és milyenségét. Bemutatjuk azokat az elveket, amellyel környezetbaráttá tehetjük fogyasztásunkat. Elemezzük a Hulladék-Suli oktatócsomag "Négy lépés a környezetért" című feladatát.
 

7. Zöld tízórais doboz 

Az iskolai csomagolási hulladék képződésének mennyiségének csökkentésére és megelőzésére hirdetjük meg a zöld tízórais doboz programot. Célunk, hogy a gyerekek és szüleik a többször használható, tartós csomagolóanyagokat használják (műanyag tízórais dobozok, táskák, kulacsok, stb.) az eldobható, felesleges csomagolóanyagokat pedig kerüljék el (alufólia, polietilén fólia, zacskó, eldobós tetrapak doboz, PET-palackok, stb.). Mintadobozok, kulacsok bemutatásával kezdjük a programot. Levelet fogalmazunk meg a szülők részére, melyben a többször használatos csomagolóanyagok használatára kérjük őket. Az iskolai menza felé is küldünk egy hasonló levelet, hiszen aki ezt az étkeztetést választja, az ki van szolgáltatva a csomagolás tekintetében is. Egy hónap türelmi idő után tízórai és az ebéd szünetben megfigyeljük a tanulók csomagolási szokásait. Az osztályeredményeket bevonjuk az iskolai versenybe is. 
 

Eredmények

A három hónapos programsorozat a következőképpen hatott iskolánk életére, tanulóink és dolgozóink hulladékkezelési szokásaira:

  • Programsorozatunk eredményeképpen megújult és kibővült szelektív hulladékgyűjtő rendszerünk.

  • A tanulók tájékozottabbak lettek a hulladékos ismeretek terén.

  • Ennek következtében motiváltabbak lettek a szelektív hulladékgyűjtők helyes használatára.

  • A lerakásra kerülő iskolai hulladék mennyisége csökkent.

  • A szelektíven gyűjtött hulladékok tisztasága nőtt.

  • Csökkent az "egyutas" csomagolóanyagok mennyisége.

  • A tanulók is hatottak családjuk hulladékkezelési szokásaira, ennek következtében remélhetőleg javult a városi hulladékgyűjtő szigetek konténereiben levő hulladék tisztasága és nőtt a szelektíven kezelt hulladék mennyisége is.

  • Mindezek következtében nőtt a tanulók, a szülők, a pedagógusok környezettudatossága is.

Programunk a Pest Megyei Közalapítvány támogatásának köszönhetően mások számára is ingyenesen átvehető. 

Kitartást és sikeres szelektív hulladékgyűjtést kívánunk!

 

© Csalló Attila, Templomdombi Általános Iskola, Szentendre - E-mail: csallo@freemail.hu
A programot támogatta a Pest Megyei Közalapítvány
Felhasznált és ajánlott irodalom: www.hulladek-suli.hu