Bevezető Rendszer Forgatókönyv Mellékletek Linkek
 
 

Szelektív hulladékgyűjtési rendszerünk

 

Felújított és kibővített rendszerünk harmonizál a városi közterületi hulladékgyűjtő szigetek és a majdani hulladékudvar gyűjtési körével. Iskolai rendszerünket is ennek megfelelően alakítottuk ki. A tantermi gyűjtőket a "házon belüli gyűjtés" mintájára alakítottuk ki. A folyosói "gyűjtőszigeteken" a városi gyűjtőszigetek hulladékkomponensei számára helyeztünk ki konténereket. A hulladékgyűjtő edényzetre színes, egyértelmű, felirattal is ellátott matricákat ragasztottunk. A grafikákon színes körbeforgó nyilak jelzik a hasznosíthatóságot. A piros kör és a háromszög az ártalmatlanításra és a veszélyességre figyelmeztet. A szelektíven gyűjtött hulladékfajtákat, másodnyersanyagokat a városi gyűjtőhelyek konténereiben helyezzük el, vagy az iskolai papírgyűjtésen adjuk le.

Minden teremben egységesen kialakított hulladékgyűjtők

Az iskola minden tantermében, irodahelységében három hulladékgyűjtőt helyeztünk el. Egy kisebb, fedeles edény az ételmaradékok begyűjtésére szolgál. Ebbe csak olyan hulladékokat szabad tenni, melyet állatok etetésére lehet fordítani. A nap végén összegyűlt iskolai ételmaradékot a városi menza ételmaradékaival együtt szállítják el, melyet megfelelő hőkezelés után állatok etetésére hasznosítanak. 
A szennyeződésmentes papírhulladék begyűjtésére fából készített rekeszeket használunk, melyet a tanulók készítenek el környezetkultúra órán. Ezekben a rekeszekben összegyűlt papírt kötegeljük, majd az évente kétszer megrendezett iskolai papírgyűjtési akció alkalmával elszállíttatjuk el a papírgyárba, ahol újrapapír készül belőle. A befolyt összegből az iskola papírszükségletének egy részét tudjuk fedezni.
A harmadik hulladékgyűjtő a vegyes hulladékok tárolására szolgál. Ebbe kerül minden olyan hulladék, melyet a termekben és a folyosókon elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőkbe nem lehet elhelyezni. Ezt a vegyes hulladékot az iskola udvarán elhelyezett konténerekben gyűjtjük, majd hetente kétszer a Városi Szolgáltató Rt. gépjárműve elszállítja egy korszerű hulladéklerakóra.

 
Ételmaradék Vegyes Papír

A folyosón kialakított "hulladékgyűjtő sziget"

Három hulladékkomponens gyűjtését végezzük ezeken a szigeteken.  Itt gyűjtjük össze a műanyag PET-palackokat, az üveghulladékokat és a nagyobb méretű papírhulladékokat, kartonpapírokat. Ezek a hulladékok nem képződnek olyan mennyiségben, hogy minden teremben külön kellene gyűjteni őket. A konténerek 120 literesek, oldalukon foganytyúkkal vannak ellátva, fedelük a hulladék típusának megfelelő bedobónyílással van ellátva. Színük összhangban van a városi gyűjtőszigetekével (kék-papír, zöld-üveg, sárga-műanyag).  
A felkészítés során a gyerekek és a felnőttek megtanulták, hogy az ilyen hulladékokat ki kell vinni a folyosói gyűjtőkbe. 
A papírt kötegeljük és az előző pontban említett módon hasznosítjuk. Az üveget és a műanyag palackokat a városi gyűjtőszigetek konténereibe helyezzük el. Jelenleg a fémhulladékot, aludobozokat nem gyűjtjük, mert felméréseink alapján csak nagyon ritkán fordul elő iskolánkban. 

 
Papír Üveg PET-palack

 

Veszélyes hulladékok gyűjtése

A veszélyes hulladékokat az elemek kivételével a tanáriban és a szertárban gyűjtjük, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá. A használt elemeket a folyosón elhelyezett gyűjtőkbe lehet elhelyezni. Az iskolában keletkező festékkazettákat, nyomtatópatronokat a tanáriban található zöld konténerben gyűjtjük, majd a következő beszerzés alkalmával beváltjuk őket. Az ilyen kazetták többsége még újratölthető. Az egyéb szilárd veszélyes anyagokat (izzók, javítófestékek, filctollak, stb.) az ugyanitt elhelyezett piros színű veszélyes hulladékgyűjtő konténerben gyűjtjük. Évente kétszer a városi veszélyes-hulladékgyűjtés során adjuk le ezeket a környezetre, az emberi szervezetre káros anyagokat. 

 

Festék-
kazetta
Veszélyes
hulladék
Elemek

 


 
 

© Csalló Attila, Templomdombi Általános Iskola, Szentendre - E-mail: csallo@freemail.hu
A programot támogatta a Pest Megyei Közalapítvány
Felhasznált és ajánlott irodalom: www.hulladek-suli.hu